Friday, 7 October 2016

భాషాభిమానులారా! నశించండి


"జై పాతాళభైరవి."

"నరుడా! యేమి నీకోరిక?

"తెలుగుభాష అంతరించిపోవాలి తల్లీ!"

".............."

"తల్లీ! యెందుకు తటపటాయిస్తున్నావ్?"

"నరుడా! ఒక సందేహం!"

"యేంటి తల్లీ?"

"తెలుగుభాష యెడల నీకు యెందుకంత కోపమో తెలుసుకోవచ్చా?"

"నా కోపం తెలుగుభాషపై కాదు తల్లీ, తెలుగు భాషాభిమానులపైన! తెలుగు భాష అంతరించిపోతే గానీ ఈ భాషాభిమానులు అంతరించిపోరు! అదీ నా లాజిక్."

"అటులైన ఒక సవరణ సూచించెద."

"చెప్పు తల్లీ!"

"తెలుగుభాషని అటులనే ఉండనిచ్చి, తెలుగు భాషాభిమానులు అంతరించిపొయ్యేట్లుగా వరమిస్తా! అభ్యంతరం లేదుగా?"

"వండర్ఫుల్, నీ అమెండ్‌మెంట్ సూపర్! ఈ రోజునుండి తెలుగు భాషాభిమానులు అంతరించిపొయ్యే వరం ప్రసాదించు తల్లీ!"

"తధాస్తు."

"థాంక్యూ పాతళభైరవి!"