Sunday, 9 October 2016

విదేశీజీవనం - స్వదేశీభక్తి


ఈమధ్య పాకిస్తాన్, ఇండియా దేశాల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయ్. విజ్ఞులైన కొందరు తమ దేశభక్తిని ప్రకటించుకుంటూ, యెదుటివాడి దేశద్రోహాన్ని 'యెండగడుతూ'.. వాతావరణం గందరగోళంగా వుంది. అయితే - అమెరికాలో స్థిరపడిన నా స్నేహితుల్లో కూడా భారతీయ దేశభక్తి తీవ్రంగా ఉప్పొంగడం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. అంతే కాదు - నేను వారి దేశభక్తి ముందు ఓడిపోతున్నాను! ఇదేదో ఆలోచించవలసిందే! 

నా స్బేహితులు - 1980 లలో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజి వదిలేశారు. మన దేశంలో - డాక్టర్లు తమ వృత్తిలో గౌరవంగా బ్రతికే పరిస్థితులు (సాధారణ పౌరుడితో పోలిస్తే) అప్పుడు, ఇప్పుడు, యెప్పుడూ ఉన్నాయి. అయినా - 'డటీ ఇండియా, డటీ పీపుల్' అనీ కొందరూ.. 'వర్కింగ్ కండీషన్ ఆర్ నాట్ గుడ్ మేన్' అనీ ఇంకొందరూ అమెరికా వలస వెళ్ళిపొయ్యారు. వాళ్ళు యెందుకెళ్ళినా - డాలర్ల కోసం, మరింత సుఖమయ జీవనం కోసం వెళ్ళారని నేను అనుకుంటున్నాను. కొంతకాలానికి వారు తమ భారత పౌరసత్వాన్ని వదిలేసుకుని, అమెరికా పౌరసత్వం తీసుకున్నారు. ఆనాటి నుండి టెక్నికల్‌గా వారు భారతీయ పౌరులు కాదు. ఇలా - యెవరికి నచ్చిన దేశంలో వారు స్థిరపడొచ్చు, ప్రశ్నించే హక్కు యెవరికీ లేదు.

ఇప్పుడు కొద్దిసేపు హిందీ సినిమాల గూర్చి - 

ఆరోజుల్లో మన్‌మోహన్ దేశాయ్ అనే పెద్దమనిషి మంచి మసాలా సినిమాలు వండేవాడు. ఆయన బాక్సాఫీస్ ఫార్ములా ఒకటే! తల్లీకొడుకులు, అన్నదమ్ములు సినిమా మొదట్లో విడిపోతారు. సినిమాలో అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటారు గానీ.. కొన్ని హిట్ సాంగ్స్, మరికొన్ని ఫైటింగులు అయ్యేదాకా కలిసేవాళ్ళు కాదు. ఈలోపున వారిలోవారికి (తప్పిపోయినవారి కోసం) ప్రేమ వరదలై పారుతుంటుంది. 

నిజజీవితంలో - అమ్మతో, అన్నదమ్ముల్తో సర్దాగా మాట్లాడతాం. అంతేగానీ సినిమాల్లోలా ఓవరేక్షన్ చెయ్యం. యెందుకంటే మనం యెవ్వర్నీ మిస్ అవ్వట్లేదు, అందరూ మనమధ్యే వున్నారు. ఒకవేళ - సినిమాల్లోలా మనం కూడా విడిపొయ్యినట్లేతే - ఆ పాత్రల్లాగే ఓవరేక్షన్ చేసేవాళ్ళమా? బెటర్ కంట్రీ, బెటర్ లివింగ్ కోసం అమెరికా వలసపొయ్యి.. అక్కడి పౌరసత్వం తీసుకున్నాక.. తాము కోల్పోయిన పుట్టింటి కోసం మనవాళ్ళు ఓవరేక్షన్ చేస్తున్నారా? 

సరే! పాపం - అమెరికావాళ్ళు మాత్రం యేం చెబుతారు? వారికి తెలీకుండానే వారిలో పుట్టింటి పట్ల భక్తిభావం సహజంగానే తన్నుకొస్తుందని అనుకుందాం. అప్పుడు వాళ్ళు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నిక సమయంలో - 'పాకిస్తాన్‌కి సహాయం ఆపేస్తామని హామీ ఇచ్చినవారికే ఓటేస్తాం' అని డిమేండ్ పెట్టొచ్చు. వారలా పెట్టినట్లు నాకైతే తెలీదు, యెవరికైనా తెలిస్తే చెప్పగలరు.

ఇది చదివిన నా అమెరికా స్నేహితులు - 'దేశభక్తి నీ ఒక్కడి సొత్తు కాదు' అని కోపగించుకోవచ్చు, వారి కోపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. అయితే - ఈ దేశంలోని రోగులకి నాకు చేతనైనంత మేరకు సాయం చేస్తూ, వారిచ్చిన సొమ్ముతోనే ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లిస్తూ, ఈ దేశానికి యెంతోకొంత ఉపయోగపడుతున్ననని (మీరు అమెరికా దేశానికి ఉపయోగపడుతున్నట్లు) నమ్ముతున్నాను. అందుకనే - మీకు "మా దేశం" పట్ల గల దేశభక్తికి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడుతున్నాను, అదీ సంగతి! 

(picture courtesy : Google)