Wednesday, 29 January 2014

భోజనాలు - భయాలు


'మా అమ్మాయి పెళ్ళి, మీరు తప్పక రావాలి'.

చచ్చాం రా బాబు!

వాడి కూతురు పెళ్ళయితే మధ్యలో నువ్వెందుకు చావడం?

అయ్యా! మన చిన్నప్పుడు పెళ్ళంటే పండగే, పెళ్ళి భోజనమంటే షడ్రుచుల విందే.

పులిహోరా, బూందీ లడ్డూ, పప్పూ, దప్పళం, బజ్జీ, పెరుగావడ, పాయసం...

రాస్తుంటేనే నోరూరుతుందికదూ!

ఒక పట్టు పట్టేవాళ్ళం,

తినంగాన్లే భుక్తాయసంతో నిద్ర ముంచుకొచ్చేది .

ఇదంతా ఒకప్పటి మాట.

మరిప్పుడో?

పులిహోర గుళ్ళో ప్రసాదంగా దొరుకుతుంది, కానీ పెళ్ళిళ్ళల్లో కరువైపొయ్యింది.

బాబూ! కొంచెం గారెలూ, బజ్జీ, గుత్తొంకాయా, దొసావకాయ..

ఎవడ్రా అక్కడా? ఇక్కడ వీడెవడో అలగా వెధవ, లేబరోళ్ళ కూడడుగుతున్నాడు, బయటకి గెంటండి. 

రండి సార్, రండి.. నమస్తే!

ఎంతో ఖర్చుపెట్టి హైద్రాబాద్ నించి వంటోళ్ళని పిలిపించాం. 

మష్రూమ్ చంచం, బేబీకార్న్ భంభం, పన్నీర్ దందం.. 

150 వెరైటీస్ సార్, జీడిపప్పుకే బోలెడు ఖర్చయ్యింది.

అయ్యా! ఈ బొచ్చె (దొరలు దీన్ని plate అంటార్రా అంట్ల వెధవా) కూడు మొయ్యలేక చెయ్యి లాగేస్తుంది,

కొంచెం అరిటాకో, విస్తరో ఇప్పిద్దురూ! ఓ పక్కన కూర్చుని తింటాను.

ఆ చేత్తోనే బీరకాయ పచ్చడి, దొండకాయ వేపుడూ, సాంబారు...

ఓరి దౌర్భాగ్యుడా! ఇక్కడా తగలడ్డావ్?

కొంపతీసి కలెక్టరు గారు నిన్ను చూడలేదు కదా, అర్జంటుగా వీణ్ణి నెట్టేయండ్రా బాబు!

ఇంత ఖర్చుపెట్టి ఏం లాభం?

పేరుకి శాకాహారమనే కానీ, రుచులన్నీ చిత్రవిచిత్రమే కదా!

నిజం చెప్పు,

ఈ వికృత భోజనాలు నీ ఆస్తీ, అంతస్తూ చూపుకోడానికేగా? 

నువ్వు చెప్పే కూరల పేర్లు వింటానికే తప్ప తింటానికి పనికిరావు,

ఈ పదార్ధాలు చూడ్డానికి బొద్దింకల ఫ్రై, వానపాముల హల్వా లాగున్నాయి.

ఇందులో ఏ ఛంఢాలం కలిపి వండించావో!

నీ కూతురు పెళ్ళయిన ఎన్నాళ్ళకి వాంతి చేసుకొంటుందో తెలీదు గానీ నాకు మాత్రం ఇప్పుడే వాంతి ఖాయం!

యాక్! నేను తినను, తినను గాక తినను, నువ్వే తిని 'చావు'.

నువ్వు ముందు బయటకి నడువ్!

నీ కూతురుకి పెళ్ళైతే మాకెందుకు శిక్ష?

మర్యాదగా పోతావా? నాలుగు తగిలించమంటావా? 

ఏంటోయ్ మీదమీదకొస్తున్నావ్?

నీ 'ఖరీదయిన' దరిద్రపుగొట్టు విందు కన్నా మా ఆనందభవన్ భోజనం 100 రెట్లు నయం!

అదుగో, అటు చూడు, వాడెవడో ఎమ్మెల్యేలా వున్నాడు,

ఈ డాబుసరంతా అట్లాంటి వాళ్ళ కోసమేగా?

వాణ్ణి రిసీవ్ చేసుకో.. ఉరుకు.. ఉరుకుండ్రి!

   .... ఓ (నిత్య) వికృత భోజన భాధితుడు.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.