Monday, 3 November 2014

చెత్తబ్రతుకులు


"భాయియో ఔర్ బెహనో! నా పిలుపందుకుని చెత్తని ఊడ్చెయ్యడానికి కృషి చేసిన మీకు నా శుభాభినందనలు."

"థాంక్యూ సార్! మమ్మల్నింకేం చెయ్యమంటారు సార్? మీరేం చెప్పినా చెయ్యడానికి రెడీగా వున్నాం సార్!"

"ఈ రోడ్ల మీద చెత్త ఊడ్చెయ్యగానే సరిపోదు. ఇదేవిధంగా చెత్తబ్రతుకుల్ని కూడా ఊడ్చెయ్యాలని పిలుపిస్తున్నాను."

"చెత్తబ్రతుకులా! అంటే?"

"భాయియో ఔర్ బెహనో! మన దేశం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు పోకుండా వెనక్కి లాగేస్తుంది ఎవరు? కూటిగ్గతిలేని దరిద్రప్ముండాకొడుకులు. కాలే కడుపుల్తో, ఎండే డొక్కల్తో దరిద్రానికి బ్రాండ్ ఎంబాసిడర్లుగా విలసిల్లే దౌర్భాగ్యులు. ప్రభుత్వాన్ని అడుక్కుంటున్నటు నటిస్తూ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీని దోచుకు తిండానికి క్యూలో నిలబడే అలగా వెధవలు. వీళ్ళ కోసం ఉపాథి పథకాలు, సబ్సిడీలు, ధర్మాసుపత్రులు, సంక్షేమ హాస్టళ్ళు.. ఎన్నని చెప్పను? మన సొమ్మంతా ఈ బజారు మనుషులకే ఖర్చైపోతుంది. ఇంక దేశం ముందుకెలా వెళ్తుంది?"

"ఎంత దారుణం!"

"ఈ డబ్బుల్తో మనం యుద్ధం చేసి పాకిస్తాన్నీ, బంగ్లాదేశుల్ని మనలో కలిపేసుకోవచ్చు. చైనావాణ్ని తరిమికొట్టొచ్చు. అమెరికావాడికి అప్పివ్వచ్చు. ప్రపంచ పటంలో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోవచ్చు. కానీ - అన్నింటికీ అడ్డం ఈ చెత్తబ్రతుగ్గాళ్ళే!"

"ఎంత ఘోరం!"

"శశి థరూరుగారు చచ్చిన ఎలుకతో పోజులిచ్చారు. కానీ ఈ దరిద్రపుగొట్టెధవలు ఆ చచ్చిన ఎలుక్కన్నా ప్రమాదకారులు. ఇప్పుడు మీకు నా సందేశం అర్ధమయ్యిందనుకుంటా!"

"అర్ధమైంది సార్! ఇకనుండి కనబడ్డ ప్రతి పేదవాణ్నీ చెత్తకుండీలో పడెయ్యాలి. అంతేగా? కానీ ఒక చిన్న డౌటు సార్! అప్పుడా చెత్తగాళ్ళు ఆ చెత్తకుండీలోనే కాపురం పెట్టేస్తారేమో?"

"మీకా భయం అక్కర్లేదు. ప్రతి చెత్తకుండీ కింద లోతైన కందకాలు తవ్వించాను. ఒక్కసారి వాళ్ళనా గోతిలో పడేస్తే మళ్ళీ పైకి రాలేరు. ఆకలిదప్పులతో అలమటించి ఆ గోతిలోనే ఛస్తారు."

"కానీ సార్! మీడియావాళ్ళకీ కందకాల సంగతి తెలిస్తే.. "

"మీకా భయం అస్సలు అక్కర్లేదు. మీడియావాళ్ళు పెంపుడు జంతువులు. తమ పత్రికా యాజమాన్య వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం వార్తలు వండటమే నేడు పాత్రికేయులు నిర్వహిస్తున్న పవిత్ర కర్తవ్యం. అంచేత - వాళ్ళా చెత్తకుండీలోకి తొంగి చూడరు. చూసినా నిజాలు చెప్పరు."

"మీరామాత్రం భరోసా ఇస్తే చాలు సార్! కానీ సార్ - దరిద్రప్ముండా కొడుకులు చూడ్డానికి బక్కగా వున్నా బలంగా వుంటారు సార్! వాళ్ళని ఈడ్చికెళ్ళి చెత్తకుండీలో పడెయ్యడం కష్టం సార్! ముండాకొడుకులు - గిచ్చినా గిచ్చుతారు, కొరికినా కొరుకుతారు."

"ఆ విషయం నాకు తెలుసు. అందుకే కుక్కల్ని పట్టే వ్యాన్ల కోసం నిధులు శాంక్షన్ చేస్తున్నాను."

"థాంక్యూ సార్! ఇక చూస్కోండి మా తడాఖా!"

"భాయియో ఔర్ బెహనో! ఈ దేశాన్ని చెత్తరహితంగా వుంచాలనే నా ఆలోచనని చెత్తశుద్ధిగా.. మాఫ్ కీజియే! చిత్తశుద్ధిగా అమలు చేస్తున్న మీకు నా అభినందనలు. మీకు జయం కలుగుగాక! ధన్యవాద్!"